AtoZ Talep Yönetim Yazılımı

Web tabanlı yazılım, işletme içinde departmanlardan taleplerin toplanarak merkez depoya
iletilmesini, karşılanan talebin ambar transferinin düzenlenmesini karşılanamayan taleplerin satınalma talebine dönüştürülmesini sağlar.

AtoZ Otel Yazılımı

Otel işletmelerinin operasyonel işlemlerinin tamamını yürütübilecekleri esnek, güvenilir ve
kolay lullanıma sahip Otel Yazılımıdır. Fatura, Gelir Mahsubu, Stok ve reçete entegrasyonu ile
Logo Yazılımlarına tam entegre olarak çalışmaktadır.

AtoZ Nakit Akış

İşletmelerin nakit akış bütçelerini oluşturabilecekleri bir yazılımdır. Logo ürünleri ile tam entegre olarak çalışan yazılım Logo ürünlerine işlenen Fatura, çek, senet, kasa, banka gibi tüm kayıtlardan ileriye dönük gerçekleşecek tahsilat ve ödemeleri tarih bazında listeleyerek planlama için veri oluşturmaktadır. Gerçekleşmesi muhtemel ancak Logoya işlenmemiş ileriye dönük Maaş, Prim, Vergi, elektrik Su, Telefon gibi ödenmesi kesin ama miktarı belli olmayan ödemeler tahmini değerler ile girilerek diğer veriler ile konsolide edilir.

AtoZ Hızlı Üretim

Basit ve Hızlı üretim yapan işletmeler için tasarlanmış Logo ürünleri ile entegre çalışan bir yazılımdır. Aynı ekran üzerinde girdilerin, çıktıların ve firelerin seçilerek üretim fişlerinin oluşturulmasını sağlamaktadır. Girilen veriler şablon olarak kaydedilip reçete gibi kullanılabilmektedir.

AtoZ Depo Otomasyonu

Mal Kabul, Transfer fişleri, Sayım, Seri Lot takibi, Barkod basımı gibi işlemlerin yapılabileceği yapılan işlemlerin tamamını Logo ürünlerine aktarım yapan bir yazılımdır.

AtoZ IBM Yazarkasa Entegrasyonu

Logo ürünlerindeki Stok bilgilerini IBM yazarkasalara gönderir, Kasalardaki bilgileri Logo ürünlerine aktarır.

Atoz Satış Konsolu

Logo Ürünleri ile entegre çalışan Parakende satış yapılabilen satış konsoludur.

AtoZ KKTC Bordro Program

KKTC Yasalarına göre çalışan ve Logo ürünleri ile entegre olan Bordro programıdır.

AtoZ Devremülk

Devremülk yönetimi için gereken operasyonel işlemlerin tamamının takip edilebildiği Bir yazılımdır. Fatura, Gelir Mahsubu, Stok ve reçete entegrasyonu ile Logo Yazılımlarına tam entegre olarak çalışmaktadır.

AtoZ Aktarım Yazılımı

Rent a car, Okul, Acente gibi operasyonel yazılımlardan Logo ürünlerine On-Line veya kontrollü olarak Fatura ve Tahsilat verilerini aktaran yazılımdır.